OTM, Krásno 8, Krásno, 0905 460 933
Soklové a prechodové lišty
Ako podlahové profily, tak aj kompletizačné prvky dotvárajú celkový vzhľad nielen podlahy ale aj priestoru a majú aj iné dôležité funkcie. Podlahové lišty nedovoľujú pri údržbe zašpiniť steny, môžu byť v nich vedené elektoinštalácie, káblové rozvody, prekrývajú dilatačnú škáru. Drevené prahy majú deliace funkcie medzi miestnosťami s nerovnakou výškou podlahy, premosťujúce a spojovacie profily sa používajú na prekrytie priznaných škár v podlahe a medzi rôznymi druhmi podláh s približne s rovnakou výškou pre bezbariérový interiér.

Masívne lišty a prahy sú vyrábané vo všetkých drevinách ako sú parkety. Rozmery je možné upraviť podľa požiadavky.

       

NEUHOFER HOLZ - Soklové lišty - Prechodové profily - Doplnky

PRINZ - Soklové lišty - Prechodové profily - Doplnky
OTM, Krásno 8, 958 43 Krásno, tel: 038 5423043, 0905 460 933, 0908 713928, fax: 038 5423043, e-mail: parketyotm@parketyotm.sk